Co ve školce děláme

modry-mrak

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, V NAŠÍ ŠKOLCE JE VŽDY PRÍMA

Plán vzdělávání miniškolky Devítka na školní rok 2019 – 2020

 

Vzdělávací plán je rozdělen do 5 podtémat

1/ Já a můj svět
2/ Toho i toho je mnoho
3/ Zima je príma
4/ Jaro se probouzí
5/ Přichází léto

Podtémata zasahují všechny oblasti vzdělávání.

Motivace těchto celků vychází z ročního období, přírodních situací, společenských událostí a každodenní reality, kterou děti prožívají. Děti tak vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem
dětí předškolního věku.

Tématické celky v jednotlivých podtématech jsou vzájemně propojeny a promítají se do všech pěti vzdělávacích oblastí.

 

Vzdělávací oblasti v pojetí RVP PV

- Biologické - Dítě a jeho tělo
- Psychologické - Dítě a jeho psychika
- Interpersonální - Dítě a ten druhý

- Sociálně-kutlurní - Dítě a společnost
- Enviromentální - Dítě a svět

K rozvíjení dětí v těchto oblastech využíváme denní pohybové hry, cvičení, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Průběžné naplňování dílčích cílů směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí.

 

Klíčové kompetence pro předškolní vzdělávání

1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální
5. Kompetence činnostní a občanské

vcelka-1-v-levo
zeleny-mrak

Vzdělávací plán / 4 podtémata

1

Já a můj svět

Září
- Seznamujeme se školkou a kamarády
- Vzpomínáme na prázdniny
- Každý máme svůj domov
- Pátrání v lese

Říjen
- Když podzim čaruje
- Dary podzimu
- O čem si povídají zvířátka
- Drakiáda, dýňování

2

Toho i toho je mnoho

Listopad
- Jak si hraje děšť
- Barvy, barvy, barvičky
- Přijíždí Martin na bílém koni

Prosinec
- Čertíku Bertíku, co to neseš v pytlíku
- Těšíme se na Ježíška, zvyky a tradice 

3

Zima je príma

Leden
- Mrazik, který malovak barvami
- Sněhové radovánky 

- Ptáčci v zimě

Únor
- Přišel k nám pan Karneval
- Já a moje tělo
- Doktora se nebojíme
- Letíme do vesmíru

4

Jaro se probouzí 

Březen
- Pojďte s námi do pohádky
- Knížka je můj kamartád
- Zvířata a jejich mláďata

Duben
- Chystáme pomlázku
- Zasadíme semínko 
- Pozor, červená!

Přihláška do školky

modry-mrak