Zápis a školné miniškolky Devítka

zeleny-mrak

Zápis do miniškolky Devítka

  • zápis a přijímání dětí se provádějí v průběhu celého roku až do naplnění kapacity
  • nástup dětí nemusí být k prvnímu dni v měsíci
  • prohlídku našich prostor si můžete po předchozí domluvě dohodnout s vedením miniškolky na   tel.: 776 141 060
  • do miniškolky přijímáme děti od 1,5 roku
  • předpokladem k úspěšnému zapsání dítěte je správně vyplněná přihláška, kopie kartičky zdravotní pojišťovny dítěte, potvrzením o řádném očkování dítěte vč. kopie očkovacího průkazu, prohlášení o zdravotních omezeních dítěte a užívaných lécích, souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií
  • do miniškolky jsou zařazovány děti různého věku
zeleny-mrak

Školné pro rok 2023 / 2024

 1x týdně 105,- Kč / hod

2x týdně 100,- Kč / hod

3x týdně 95,- Kč / hod

4x týdně 90,- Kč / hod

5x týdně 85,- Kč / hod

vcelka-1-v-levo

Školné zahrnuje

- realizaci vzdělávacích oblastí v pojetí RVP PV

- Dítě a jeho tělo

- Dítě a jeho psychika

- Dítě a ten druhý

- Dítě a společnost

- Dítě a svět

 

· kvalifikovaný personál – s aprobací pro předškolní vzdělávání, speciální pedagogiky a vzdělávání 1. stupně ZŠ

· hračky a didaktické pomůcky – podporující všestranný rozvoj

· metodické materiály – pracovní listy

Akce v miniškolce

a) drakiáda, dýňování, vánoční besídka, karneval, velikonoční dílničky, rozloučení se školním rokem

b) návštěva divadel, knihovny, hvězdárny, zooparku, Otevřené zahrady, střediska ekologické výchovy Hlídka

c) preventivní programy (Hrátky Zdravé 5, zdravé zoubky ...), projekt Mozartovy děti

d) zahradničení, malý kuchtík, spolupráce s „velkou“ školkou (dopisy, obrázky, návštěva)

modry-mrak

Školné nezahrnuje

· stravu (jídlo dovážené společností Lakšmanna)

· návštěvu kulturních akcí (divadla, výstavy, výukové programy..)

vcelka-2-v-pravo

Platba školného

Školné je splatné do 20. dne příslušného kalendářního měsíce – viz smlouva.

Je možné uhradit v hotovosti v kanceláři miniškolky, nebo bankovním převodem na účet 210984757 / 0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Pokud zákonný zástupce neuhradí školné ve stanoveném termínu a nedohodne si jiný termín úhrady, může vedení miniškolky rozhodnout o ukončení docházky.

Přihláška do školky

zeleny-mrak