Provozní doba školky

modry-mrak

Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 12:30

Rozpis státních svátků a prázdnin pro školní rok 2018/2019:

pátek 28.9. 2018 Den české státnosti - ZAVŘENO

podzimní prázdniny: pondělí a úterý 29.10. – 30.10. 2018 - OTEVŘENO

vánoční prázdniny: pondělí 24.12. 2018 – úterý 1.1.2019 – ZAVŘENO

pololetní prázdniny: pátek 1.2. 2019 - OTEVŘENO

jarní prázdniny: 11.2. 2019 – 17.2. 2019 - ZAVŘENO

velikonoční prázdniny: čtvrtek 18.4. 2019 - OTEVŘENO

pátek 19.4. 2019 Velký pátek – ZAVŘENO

pondělí 22.4.2019 Velikonoce – ZAVŘENO

středa 1.5. 2019 Svátek práce - ZAVŘENO

středa 8.5.2019 Den vítězství – ZAVŘENO

hlavní prázdniny: 29.6. – 1.9.2019 – omezený provoz

vcelka-1-v-levo

Nový školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2.9. 2019

zeleny-mrak

Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni předat paní učitelce dítě osobně. Ranní scházení od 8:00 do 9:00 hodin nebo dle dohody v jiném čase. Vyzvedávání dětí po obědě od 12.30 do 13.00 hodin, odpolední odchod od 15.00 do 16.00 hodin.

Pedagog odpovídá za dítě od okamžiku převzetí až do doby vyzvednutí rodiči či jimi pověřenými osobami. Učitelka předá dítě pouze zákonným zástupcům nebo osobám zmocněných k vyzvedávání. Seznam osob je uveden v osobním formuláři dítěte. V případě vyzvednutí dítěte osobou neuvedenou ve zmocnění, je rodič povinen nahlásit tuto informaci učitelce a předat písemný souhlas k vyzvednutí. Tato osoba bude při předání dítěte prověřena dokladem totožnosti.

 

Zdravotní stav:

Do miniškolky budou přijímány jen děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný dráždivý kašel, průjmy, zvracení, vyrážka, zánět spojivek, atd…). Rodiče jsou povinni informovat o možných alergiích či alergických projevech dítěte. Během pobytu v miniškolce nesmí pedagog podávat dítěti žádné léky, ani vitamínové doplňky.

Při přetrvávajících příznacích onemocnění má pedagog právo (ve smyslu ochrany zdraví ostatních dětí), požádat zákonného zástupce o lékařské potvrzení a souhlas lékaře s návratem dítěte do kolektivu.

Onemocní-li dítě v průběhu dne v miniškolce, učitelka oznámí neprodleně tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Stane-li se úraz, zajistí pedagog dle závažnosti ošetření dítěte nebo poskytnutí první pomoci. V každém případě tuto vzniklou skutečnost řešíme a to neprodleně s rodiči či zákonnými zástupci. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba.

 

Omlouvání dětí: 

Omlouvání dětí v případě plánované nepřítomnosti (dovolená, lázeňský pobyt..) sdělte co nejdříve.
Standardně nejpozději do 24 hodin předchozího dne na telefonním čísle: +420 776 141 060.

Uveďte prosím jméno dítěte, důvod nepřítomnosti a datum, do kdy má být dítě omluveno.

Přihláška do školky

modry-mrak